Wypełnij wniosek

Nasi doradcy skontaktują się w ciągu 24 godzin

Zobacz symulacje* zdolności kredytowych
* Symulacje nie są ofertami w rozumieniu prawa

Ubezpieczenie

Falbros współpracuje z panelem ubezpieczycieli oferujących najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak najlepiej zabezpieczyć się przed utratą dochodów i zagrożeniami jakie mogą wynikać z niespłacania kredytu. Porozmawiaj z jednym z naszych wykwalifikowanych doradców.

Ubezpieczenie na życie

Pogodzenie się ze śmiercią lub ciężką chorobą bliskiej osoby nigdy nie jest proste, a dodatkowe obarczenie zobowiązaniami finansowymi jeszcze bardziej pogorsza sytuację. Niejednokrotnie zdarza się, że rodzina po utracie bliskiej osoby zagrożona jest również utratą dachu nad głową.

Ubezpieczenie od ciężkich chorób

Ubezpieczenie na życie i od ciężkich chorób pozwala na wsparcie finansowe po zdiagnozowaniu choroby lub śmierci bliskiej osoby i zapewnienie środków finansowych pozwalających na zatrzymanie domu.

Co może chronić ubezpieczenie na życie i od ciężkich chorób:
- spłatę całego lub części kredytu hipotecznego w razie śmierci jednego z kredytobiorców lub zdiagnozowaniu u niego ciężkiej choroby;
- utratę dochodów w związku ze śmiercią głównego żywiciela rodziny – zapewnienie, że Twoja rodzina nie popadnie w tarapaty finansowe w razie śmierci jednego z bliskich;
- zapewnienie środków finansowych w związku ze śmiercią jednego z rodziców – śmierć jednego z głównych opiekunów dzieci może spowodować powstanie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki.

Bezpieczny kredyt

Jedną z najczęstszych obaw podczas zaciągania kredytu hipotecznego jest strach przed utratą dochodów - czyli utrata pracy w skutek zwolnienia lub pogorszenia stanu zdrowia w następstwie choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie
od utraty dochodów

Ubezpieczenie dochodu zapewni regularną wypłatę „zastępczego" dochodu wolnego od podatku w przypadku, gdy ubezpieczony nie będzie zdolny do pracy w skutek choroby lub wypadku; pozwoli to na spłatę rat kredytu hipotecznego oraz pokrycie bieżących wydatków.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie tego jak można zabezpieczyć swoje dochody, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Istnieją również inne formy zabezpieczenia się przed utratą dochodów. W celu uzyskania więcej informacji prosimy odwiedzić stronę www.moneyadviceservice.org.uk 

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu - zapewnia ubezpieczenie nieruchomości przed pożarem, powodzią i uszkodzeniami strukturalnymi spowodowanymi obsunięciami gruntu.

Ubezpieczenie mienia – chroni przed szkodami lub utratą mienia znajdującego się w domu. Niektóre polisy również ubezpieczają mienie stracone wskutek kradzieży podczas przebywania osoby ubezpieczonej poza domem.

Dlaczego potrzebujesz takiej polisy? Ubezpieczenie nieruchomości od ognia, powodzi i zniszczeń strukturalnych  to  standardowo  wymagane  zabezpieczenie  kredytu  hipotecznego  („mortgage”)  przez banki w Wielkiej Brytanii.

Falbros oferuje ubezpieczenie domu i mienia od jednego ubezpieczyciela.

 

 

Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych is a marketing company and we are not able to provide any advice about financial services. We do not need to be authorised by Financial Conduct Authority. Think carefully before securing debts against your home. If you do not keep up repayments your home may be repossessed. Your initial consultation is obligation free but if you choose to go ahead with a mortgage product a fee may become chargeable by your FCA mortgage or loan advisor. Mortgage and loan details are for information purposes only and do not constitute financial advice under the Financial Services and Markets act 2000.The information on this website is not intended to promote any specific mortgage or protection product or provide advice. It is for informational purposes only. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych acts as an introducer to regulated mortgage advisors, mortgage advice companies, mortgage brokers & independent financial advisors. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych may receive a fee/commission from the mortgage advisor, mortgage advice company, mortgage brokers or independent financial advisor for the introductions we make. Your rights are not affected by this and initiating an enquiry via this website will not place you under any obligation. By Submitting this enquiry you agree that: the information provided is true and accurate and Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych may send the details of this enquiry to an appropriate advisor for the purposes of providing a loan and that the advisor may contact you for further information as required. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych will not send, sell, loan or lease your data to any other third party except those needed to provide the mortgage or loan product you have requested. The content of this site is meant to be informational and not be considered financial advice. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych aims to provide up to date and accurate information at all times. All information contained on this site is accurate at the time of publishing and while Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych regularly checks and updates information Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych and its associated companies cannot be held responsible as a result of any inaccurate or out of date information published on this site. Introductory and exclusive rates are available to everyone and will depend on your individual circumstances and the loan to value ration of your mortgage.

Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych to firma marketingowa i nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat usług finansowych. Nie musimy być autoryzowani przez FCA (Financial Conduct Authority). Zastanów się dobrze, zanim zaciągniesz pożyczkę hipoteczną. Jeżeli zaprzestaniesz spłacać kredyt Twoja nieruchomość może zostać Ci odebrana. Nasza wstępna konsultacja jest darmowa, ale jeżeli zdecydujesz się na nasze usługi, może być pobrana opłata przez doradcę kredytowego jakiego Ci polecimy. Opisy dotyczące kredytów hipotecznych, pożyczek i ubezpieczeń są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są regulowane przez Financial Services and Markets Act 2000. Informacje na tej stronie nie mają na celu promowania żadnej konkretnej firmy oraz formy pożyczki hipotecznej lub ubezpieczenia. Dane na stronie są umieszczone jedynie w celach informacyjnych. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych działa jako przedstawiciel dla autoryzowanych doradców hipotecznych, firm doradztwa hipotecznego, brokerów kredytów hipotecznych i niezależnych doradców finansowych. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych może otrzymać opłaty i prowizje od doradców kredytów hipotecznych, firm doradztwa kredytowego lub brokerów kredytów hipotecznych i niezależnego doradców finansowych. Twoje prawa nie są ograniczone i wysłanie zapytania przez tą strona nie jest zobowiązujące. Wysyłając zapytanie potwierdzasz, że informacje są prawdziwe i rzetelne oraz, że Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych może wysłać szczegóły tego zapytania do odpowiedniego doradcy finansowego. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych nie wyśle lub sprzeda danych dotyczących pożyczki lub leasingu stronom trzecim, z wyjątkiem tych, które są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego lub produktu kredytowego, o które prosiłeś. Zawartość tej strony ma charakter informacyjny i nie jest to doradztwo finansowe. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych ma na celu dostarczenie aktualnych i dokładnych informacji w czasie ich publikacji. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dokładne w momencie publikacji i Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych regularnie sprawdza i aktualizuje informacje. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych i jej stowarzyszone firmy nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za publikacje nieaktualnych danych na tej stronie. Zamieszczone informacje o produktach są dostępne dla wszystkich i ich dostępność będzie zależeć od indywidualnych okoliczność.