Aktualności

Kredyt dla pracujących za granicą 2017

Nowość! Kredyty hipoteczne dla Polaków mieszkających i pracujących w UK

Kredyty hipoteczne w UK - prognozy cen nieruchomości na kolejne pięć lat

Markets on alert for UK's new Super Thursday of economic data

Na rynek nieruchomości wrócili kupujący

Masakra na greckiej giełdzie. Otwarto ją po pięciu tygodniach przerwy. Efekt? 23-procentowe spadki

Ostatnia szansa na kredyt w Polsce dla osób pracujących w UK

Jak zdobyć kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii

Powódź w Wielkiej Brytanii trwa o grudnia. Władze zareagowały dopiero gdy woda zagraża Londynowi?

Bank Anglii ostrzega, że kredyty hipoteczne mogą podrożeć

SkyCycle, rowerowa utopia dla Londynu

Wielka Brytania pozostaje najlepiej działającą gospodarką

Parlament Europejski wprowadza zmiany w kredytach hipotecznych

Ceny mieszkań w Anglii pędzą do góry

Jak kupić nieruchomość na wynajem i zostać Landlordem

 

Aktualności

Ostatnia szansa na kredyt w Polsce dla osób pracujących w UK

1 marca 2014 Ostatnia szansa na kredyt w Polsce dla osób pracujących w UK

Pierwsze półrocze 2014 roku to dla Polaków zarabiających w walucie obcej ostatni dzwonek na zaciągnięcie kredytu w złotym. Zgodnie z Rekomendacją S, od 1 lipca br. osoby osiągające dochody w innej walcie niż nasza rodzima nie będą mogły zadłużyć się w polskich bankach.

Ostatnia Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego zmieniła nieco rynek kredytowy. Większość jej zapisów banki musiały wdrożyć do końca 2013 roku. Jednak część rekomendacji musi być wprowadzona do 1 lipca 2014 roku. Jedną z nich jest konieczność zgodności waluty kredytu z walutą najwyższego dochodu. Rekomendacja nr 6 mówi, że „Bank powinien wyeliminować ryzyko walutowe klienta detalicznego poprzez zapewnienie w odniesieniu do nowo udzielanych kredytów pełnej zgodności waluty ekspozycji i przychodów, z których będzie ona spłacana.” W przypadku, gdy kredytobiorcy osiągają dochody w różnych walutach kredyt musi być udzielony w walucie najwyższego dochodu. Takie zapisy Rekomendacji S w praktyce oznaczają to, że wiele osób nie będzie mogło zaciągnąć kredytu w złotych, a dla pewnej grupy Polaków uzyskanie kredytu w Polsce stanie się praktycznie niemożliwe.

Kto nie dostanie już kredytu?

 

Analizując nowe zapisy Rekomendacji S należy wziąć pod uwagę kilka grup społecznych. Dużą grupę stanowią marynarze oraz osoby żyjące w rejonach przygranicznych, ale pracujący poza granicami Polski. Osoby te najczęściej zarabiają w euro i po wprowadzeniu nowych regulacji tylko w tej walucie będą mogły zaciągnąć kredyt. Co prawda teoretycznie możliwe będzie zadłużenie się w złotym, np. w przypadku, gdy współmałżonek pracuje w Polsce i zarabia w naszej rodzimej walucie, ale w praktyce z uwagi na sposób wyliczania dochodu w innej walucie zdolność kredytowa będzie na tak niskim poziomie, że uzyskanie kredytu w złotym także będzie bardzo trudne. Zatem w przypadku osób zarabiających w euro dostępny będzie tylko kredyt w tej walucie. Warto jednak zwrócić uwagę, że dostępność kredytów w tej walucie jest czysto iluzoryczna. Aktualnie ma je w swojej ofercie tylko 7 banków, jednak są to bardzo drogie kredyty z marżami od 3,00 p.p., a często przekraczającymi 5,00 p.p.

 

O ile osoby zarabiające w europejskiej walucie teoretyczny, ale mają wybór, o tyle osoby pracujące w Wielkiej Brytanii czy Norwegii na kredyt w Polsce nie będą mogły już liczyć. Kredyt w funtach brytyjskich oferuje tylko jeden bank, ale nigdzie nie znajdziemy kredytu w koronach norweskich. Oznacza to, że osoby, które zarabiają w tych walutach kredytu w Polsce nie uzyskają.

 

Co jeszcze zmieniła Rekomendacja S?

 

Oprócz zmian dotyczących zgodności waluty kredytu i waluty dochodu Rekomendacja S wprowadziła także wymóg posiadania wkładu własnego. Każdy kredyt udzielony w 2014 roku nie będzie mógł być wyższy niż 95% wartości nieruchomości. Ponadto okres kredytowania nie może przekraczać 35 lat. Nowe regulacje zliberalizowały także nieco sposób liczenia zdolności kredytowej. Okres kredytowania na potrzeby jej obliczania został wydłużony o 5 lat z dotychczasowych 25 lat. Przełożyło się to na wzrost dostępnych kwot o około 5-7%.

 

Źródło: dknotus.pl 

Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych is a marketing company and we are not able to provide any advice about financial services. We do not need to be authorised by Financial Conduct Authority. Think carefully before securing debts against your home. If you do not keep up repayments your home may be repossessed. Your initial consultation is obligation free but if you choose to go ahead with a mortgage product a fee may become chargeable by your FCA mortgage or loan advisor. Mortgage and loan details are for information purposes only and do not constitute financial advice under the Financial Services and Markets act 2000.The information on this website is not intended to promote any specific mortgage or protection product or provide advice. It is for informational purposes only. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych acts as an introducer to regulated mortgage advisors, mortgage advice companies, mortgage brokers & independent financial advisors. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych may receive a fee/commission from the mortgage advisor, mortgage advice company, mortgage brokers or independent financial advisor for the introductions we make. Your rights are not affected by this and initiating an enquiry via this website will not place you under any obligation. By Submitting this enquiry you agree that: the information provided is true and accurate and Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych may send the details of this enquiry to an appropriate advisor for the purposes of providing a loan and that the advisor may contact you for further information as required. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych will not send, sell, loan or lease your data to any other third party except those needed to provide the mortgage or loan product you have requested. The content of this site is meant to be informational and not be considered financial advice. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych aims to provide up to date and accurate information at all times. All information contained on this site is accurate at the time of publishing and while Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych regularly checks and updates information Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych and its associated companies cannot be held responsible as a result of any inaccurate or out of date information published on this site. Introductory and exclusive rates are available to everyone and will depend on your individual circumstances and the loan to value ration of your mortgage.

Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych to firma marketingowa i nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat usług finansowych. Nie musimy być autoryzowani przez FCA (Financial Conduct Authority). Zastanów się dobrze, zanim zaciągniesz pożyczkę hipoteczną. Jeżeli zaprzestaniesz spłacać kredyt Twoja nieruchomość może zostać Ci odebrana. Nasza wstępna konsultacja jest darmowa, ale jeżeli zdecydujesz się na nasze usługi, może być pobrana opłata przez doradcę kredytowego jakiego Ci polecimy. Opisy dotyczące kredytów hipotecznych, pożyczek i ubezpieczeń są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są regulowane przez Financial Services and Markets Act 2000. Informacje na tej stronie nie mają na celu promowania żadnej konkretnej firmy oraz formy pożyczki hipotecznej lub ubezpieczenia. Dane na stronie są umieszczone jedynie w celach informacyjnych. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych działa jako przedstawiciel dla autoryzowanych doradców hipotecznych, firm doradztwa hipotecznego, brokerów kredytów hipotecznych i niezależnych doradców finansowych. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych może otrzymać opłaty i prowizje od doradców kredytów hipotecznych, firm doradztwa kredytowego lub brokerów kredytów hipotecznych i niezależnego doradców finansowych. Twoje prawa nie są ograniczone i wysłanie zapytania przez tą strona nie jest zobowiązujące. Wysyłając zapytanie potwierdzasz, że informacje są prawdziwe i rzetelne oraz, że Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych może wysłać szczegóły tego zapytania do odpowiedniego doradcy finansowego. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych nie wyśle lub sprzeda danych dotyczących pożyczki lub leasingu stronom trzecim, z wyjątkiem tych, które są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego lub produktu kredytowego, o które prosiłeś. Zawartość tej strony ma charakter informacyjny i nie jest to doradztwo finansowe. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych ma na celu dostarczenie aktualnych i dokładnych informacji w czasie ich publikacji. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dokładne w momencie publikacji i Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych regularnie sprawdza i aktualizuje informacje. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych i jej stowarzyszone firmy nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za publikacje nieaktualnych danych na tej stronie. Zamieszczone informacje o produktach są dostępne dla wszystkich i ich dostępność będzie zależeć od indywidualnych okoliczność.