Aktualności

Kredyt dla pracujących za granicą 2017

Nowość! Kredyty hipoteczne dla Polaków mieszkających i pracujących w UK

Kredyty hipoteczne w UK - prognozy cen nieruchomości na kolejne pięć lat

Markets on alert for UK's new Super Thursday of economic data

Na rynek nieruchomości wrócili kupujący

Masakra na greckiej giełdzie. Otwarto ją po pięciu tygodniach przerwy. Efekt? 23-procentowe spadki

Ostatnia szansa na kredyt w Polsce dla osób pracujących w UK

Jak zdobyć kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii

Powódź w Wielkiej Brytanii trwa o grudnia. Władze zareagowały dopiero gdy woda zagraża Londynowi?

Bank Anglii ostrzega, że kredyty hipoteczne mogą podrożeć

SkyCycle, rowerowa utopia dla Londynu

Wielka Brytania pozostaje najlepiej działającą gospodarką

Parlament Europejski wprowadza zmiany w kredytach hipotecznych

Ceny mieszkań w Anglii pędzą do góry

Jak kupić nieruchomość na wynajem i zostać Landlordem

 

Aktualności

Parlament Europejski wprowadza zmiany w kredytach hipotecznych

28 stycznia 2014

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy regulującej unijny rynek kredytów hipotecznych. Nowe prawo przewiduje m.in. jednolitą formę informowania o kosztach i ryzykach kredytów oraz wprowadzenie okresu "na ochłonięcie" dla konsumentów, którzy będą mogli zrezygnować z podpisanej już umowy.

Głównym celem regulacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel Unii będzie mógł zaciągać zobowiązania na podobnych zasadach w różnych krajach Europy. Wszędzie chronić go będą podobne zapisy, a starając się o kredyt, otrzyma taki sam zestaw informacji.

Pakiet danych umożliwiających ocenę kredytu będzie miał postać zestandaryzowanego kwestionariusza ESIS. Będzie on zawierał wyczerpujące informacje dotyczące wszelkich kosztów oraz ryzyk związanych ze zobowiązaniem. W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej prezentowane będą także pesymistyczne scenariusze - wysokość raty obliczona dla najwyższej stopy w ostatnim 20-letnim okresie. Z podpisanej umowy będzie można się wycofać w ciągu 7 dni.

Koniec sprzedaży wiązanej?

Dyrektywa przewiduje zakaz wiązania kredytobiorcy siecią dodatkowych produktów połączonych z kredytem. Praktyka taka służy zazwyczaj do utrudnienia klientowi zmiany dostawcy w przyszłości. Dziś banki oferują m.in. konta osobiste, karty kredytowe i długoterminowe produkty inwestycyjne jako "dodatki" do zobowiązania hipotecznego.
Łącznie z kredytem będzie można oferować tylko produkty, które są z nim nierozerwalnie związane (np. ubezpieczenia stanowiące zabezpieczenie spłaty). Klient powinien przy tym mieć możliwość wyboru dostawcy i zaproponowania firmy, które oferuje usługę o podobnych parametrach.

Przewiduje się również możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Państwa członkowskie, które będą wprowadzać zapisy dyrektywy do swojego prawa, będą mogły ustalić, czy i jaką kompensatę otrzyma kredytodawca w razie przedterminowej spłaty.

Nowe reguły już w 2015 r.
Po zatwierdzeniu dyrektywy przez Radę Europy państwa członkowskie będą miały 2 lata na dostosowanie się do nowych zapisów. Spore zmiany czekają pośredników kredytowych. W ich przypadku przewiduje się wydawanie licencji, które będą uprawniały do prowadzenia działalności na terenie całej Unii. Warunkiem otrzymania pozwolenia będzie m.in. posiadanie dobrej reputacji (niekaralność) oraz wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Pośrednicy kredytowi będą musieli także informować, jeśli zażąda tego klient, o różnicach w wysokości prowizji płaconej przez różnych kredytodawców.

Źródło: Bankier.pl

Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych is a marketing company and we are not able to provide any advice about financial services. We do not need to be authorised by Financial Conduct Authority. Think carefully before securing debts against your home. If you do not keep up repayments your home may be repossessed. Your initial consultation is obligation free but if you choose to go ahead with a mortgage product a fee may become chargeable by your FCA mortgage or loan advisor. Mortgage and loan details are for information purposes only and do not constitute financial advice under the Financial Services and Markets act 2000.The information on this website is not intended to promote any specific mortgage or protection product or provide advice. It is for informational purposes only. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych acts as an introducer to regulated mortgage advisors, mortgage advice companies, mortgage brokers & independent financial advisors. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych may receive a fee/commission from the mortgage advisor, mortgage advice company, mortgage brokers or independent financial advisor for the introductions we make. Your rights are not affected by this and initiating an enquiry via this website will not place you under any obligation. By Submitting this enquiry you agree that: the information provided is true and accurate and Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych may send the details of this enquiry to an appropriate advisor for the purposes of providing a loan and that the advisor may contact you for further information as required. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych will not send, sell, loan or lease your data to any other third party except those needed to provide the mortgage or loan product you have requested. The content of this site is meant to be informational and not be considered financial advice. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych aims to provide up to date and accurate information at all times. All information contained on this site is accurate at the time of publishing and while Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych regularly checks and updates information Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych and its associated companies cannot be held responsible as a result of any inaccurate or out of date information published on this site. Introductory and exclusive rates are available to everyone and will depend on your individual circumstances and the loan to value ration of your mortgage.

Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych to firma marketingowa i nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat usług finansowych. Nie musimy być autoryzowani przez FCA (Financial Conduct Authority). Zastanów się dobrze, zanim zaciągniesz pożyczkę hipoteczną. Jeżeli zaprzestaniesz spłacać kredyt Twoja nieruchomość może zostać Ci odebrana. Nasza wstępna konsultacja jest darmowa, ale jeżeli zdecydujesz się na nasze usługi, może być pobrana opłata przez doradcę kredytowego jakiego Ci polecimy. Opisy dotyczące kredytów hipotecznych, pożyczek i ubezpieczeń są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są regulowane przez Financial Services and Markets Act 2000. Informacje na tej stronie nie mają na celu promowania żadnej konkretnej firmy oraz formy pożyczki hipotecznej lub ubezpieczenia. Dane na stronie są umieszczone jedynie w celach informacyjnych. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych działa jako przedstawiciel dla autoryzowanych doradców hipotecznych, firm doradztwa hipotecznego, brokerów kredytów hipotecznych i niezależnych doradców finansowych. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych może otrzymać opłaty i prowizje od doradców kredytów hipotecznych, firm doradztwa kredytowego lub brokerów kredytów hipotecznych i niezależnego doradców finansowych. Twoje prawa nie są ograniczone i wysłanie zapytania przez tą strona nie jest zobowiązujące. Wysyłając zapytanie potwierdzasz, że informacje są prawdziwe i rzetelne oraz, że Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych może wysłać szczegóły tego zapytania do odpowiedniego doradcy finansowego. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych nie wyśle lub sprzeda danych dotyczących pożyczki lub leasingu stronom trzecim, z wyjątkiem tych, które są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego lub produktu kredytowego, o które prosiłeś. Zawartość tej strony ma charakter informacyjny i nie jest to doradztwo finansowe. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych ma na celu dostarczenie aktualnych i dokładnych informacji w czasie ich publikacji. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dokładne w momencie publikacji i Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych regularnie sprawdza i aktualizuje informacje. Falbros Brokerzy kredytów hipotecznych i jej stowarzyszone firmy nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za publikacje nieaktualnych danych na tej stronie. Zamieszczone informacje o produktach są dostępne dla wszystkich i ich dostępność będzie zależeć od indywidualnych okoliczność.